گربه ای در خانه ی خالی

هدیه جشن تولدت شده...
نویسنده : الهام میزبان - ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٩/٢٦
 

امروز هم گذشت

بدون تو

بدون تو

مثل همه ی روزهای لعنتی

امروز هم گذشت

و تمام روز در آینه گریستم

چرا چیزی جز همین کلمه ها ندارم؟

امروز هم گذشت

تولدت مبارک آزیتا

 

 

تنت ُ بغل گرفته تن خاک

شونه هات خم شده زیر سنگ سرد

پاییز اومده دوباره پر کنه

دستای خالی مُ با گلای زرد

 

واسه هرچی که خدا ازم گرفت

سر می ذارم رو تنت گریه کنم

زیر بارونی که تا صب می زنه

با غم نبودنت گریه کنم

 

خاطرات مرده باز جون می گیرن

سر می ذارن روی شونه های من

باد می آد سایه ها رو تکون می ده

تا به هیچ جا نرسه صدای من

سر می ذارم رو تنت گریه کنم

با غم نبودنت گریه کنم

 

دل شکسته مث سنگ قبر تو

بی اراده مث دستای خدا

تنم ُ تو گریه می ندازم رو خاک

بغلم کنی مث گذشته ها


اما بین من و دستات فاصله

قدر بی رحمیه مرگه سرد ِ سرد

هدیه جشن تولدت شده

دو تا چشم خیس و چن تا  گل زرد


تنم و بغل گرفته باد به جات

شونه هام خم شده بی دستای تو

بارون اومده ,خدا گریه کنه

پابه پای دل من برای تو

 

سر می ذاریم رو تنت گریه کنیم

با  غم نبودنت گریه کنیم

 

دانلود فایل صوتی ترانه