.

.

.

     دلم خیلی حالش بد است.

    از خودم متنفرم که برای خوشحال کردنت دروغ می گویم.

    از خودم متنفرم که نمی توانم مثل تو بازی کنم.

    از خودم متنفرم که نمی توانم بگویم به جهنم!

    از خودم متنفرم که..... 

                                   دوستت دارم...

    شعرم مثل همیشه به غمگینی خودم است.

    تقدیمش می کنم به الهام،هرچند ...

                                                .

                                                .

     یواش خوابیدی در خودت شبیه ِ جنین   

                            !

    مربعی ترسو روبه یک شب  سنگین

    مربعی که فقط گریه مـی کـند آرام

    : تو رو خدا نِگَهَم دار تـو خودت الهام

    ....................................................

    غمی بزرگ شده در تو این همه مدت

    که مشت می زند از زندگی ِ «کی» به خودت

    که از چرای ِ تو این تختخواب پر شده است

    مربع ِغلط ِ این جـواب پـر شده اسـت 

    دو دست نامرئی می کشد تنم را به...

    صدای ِ پرت شدن از بلندی ِ خواب ِِ↓

    کسی که... 

                   پایین تر،در شبی بدون ِ سیاه

    در انتظار کشیدن ،تمامی ِ نُه ماه

    شبیه هق هق تـوی توالتی تـاریـک

    در انتظار لگد خوردن از کسی نزدیک

    ................................................. 

    تشنجی عصبی در صدام می افتد

    زنی عقب عقب از پشت بام

                                       .

                                       .  

                                       . 

                                       می افتد

                                                                   

    .............................................

    یواش خوابیدی توی لکه ای قرمز

                   !           

    مربعی خالی،یک دریچه به «هرگز»    

/ 272 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رامین خسروی

به روزم و منتظرتو دوست عزیز ! با مطالبی تازه وشعر : 1- انجمن رهیاد در شیراز با یک قفل صد منی جوشکاری شد .... 2- جشنواره یار دبستانی من مخصوص دانش آموزان با همبر دوبل در شیراز 3- مطلب کوچکی در مورد دوستم سید مهدی موسوی بدون نوشابه 4- معرفی چند شاعر دانش آموز پا به ماه شیرازی 5- مثنوی نسبتن بلندی از خودم امشب از درد تو سر را به خیابان زده ام بس که عاشق شده ام دست به آبان زده ام .... منتظرت می مانم

هوشنگ حبیبی

سلام بابت سرزدنت ممنون ما را از تغییرات وبلاگتان بی خبر نگذارید

زاویه

سلام میزبان الهام خستگی و فرسوده شدن از جنگیدن !!!آه که این روزهای لعنتی ( جنگ را میگویم ) چقدر رقت انگیزند که نمی توان حتی یادی ازآن رانوشت اما لذت رنجش در تمام سلولهای تن آدم تدوام پیدا میکنه و هی هی هی جنگیدن تا جایی که دیگر برای یه چای تعارف کردن هم شک میکنیم !!! و ابتدای صلح در جنگ شک است . شکی که مارا به سکوت وادار میکند ،و هنگامی که از این سکوت بیرون می آییم که ویرانه های جنگ روی پوست تنمان مانده وما ناتوان تر یا بهتر تر است بگویم خسته تر از آنیم که دستی را بلند کنیم برای هم و ادای با ی بای در آوردن را بکنیم تا که شاید این آخریم دیدار باشد اما شک باز مارا به سکوت وا میدارد .....سکوت ...........سکوت ..........( برگشتی خبرم کن اما سعی کن غرق نشوی !!!)

مهدی دوست محمدی

سلام نگفتین چرا اینجوری شعر میگین یعنی با این سبک راستش آدم مهمون نوازی هستین اما غذاتون یه خورده بد هذمه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ستاره

[قلب][قلب][قلب][گل][ماچ][گل]

پدرام مجیدی

سلام دیشب ار (خود)کشی دلم پر بود تا که گوش چپم به چاقو رفت توی آیینه راست می دیدم که خودم را سوار جارو رفت جنون گرفتم و منتظر نقد[گل]

علی امین قلم

سلام لطفا برای نقدآماده بشید. غزلهای چپ اندر چپ بروز شد. با یک غزل و چن تا نوشته